Contoh Teks Sambutan Ketua Panitia Halal Bihalal Singkat Sunda

Azzahra 0 Komentar

Sedang mencari referensi teks Sambutan Halal Bihalal panitia pelaksana/ketua? berikut teks berbahasa sunda yang cocok untuk jadikan sumber

INDIFFS.COM – Hahal bihalal merupakan salah satu yang sering dilakukan di berbagai macam instansi, tak terkecuali di lingkungan sekolah, masyarakat dan keluarga. Dalam acara tersebut, tentunya terdapat bagian teks sambutan halal bihalal  yang akan dibacakan atau disampaikan ke beberapa orang.

Jika kamu ditunjuk sebagai ketua panitia acara halal bihalal dan diminta untuk menyampaikan kata sambutan, kemu tak perlu khawatir. Berikut ini teks sambutan yang telah Indiffs.com buat dalam bahasa sunda. Mungkin saja bisa jadi referensi sumber acara halal bihalal idul fitri di tahun 2023 atau 1444 H ini.

Teks Sambutan Halal Bihalal Sunda

Bismillahirrohmaanirrahim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh…Innal-hamda lillahi nahmaduhu wa nasta’iinuhu wa nastaghfiruhu, wa na’uudzu billahi min syuruuri anfusinaa wa sayyi-aati a’maalinaa, man yahdihillahu falaa mudhilla lahu, wa man yudhlil la fahu asyhadu allaa ilaaha illallahu wahdahu laa shariika lahu, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rasuuluhu, amma ba’du.

Kapala Desa/Sakola/Yayasan/Rw (_)
Para panitia anu dipihormat sadayana
Nu dipikahormat wargi/masarakat/murid/anak/tanjung

Alhamdulillahi rabbil alamim. dugi ka sasih ramadhan dugi ka ahirna urang tiasa ngarengsekeun ibadah puasa kalayan lancar. Alhamdulillah oge, dinten ieu urang sadaya dipaparinan kasehatan sareng karaharjaan ti Allah SWT, sahingga urang tiasa riung mungpulung di ieu (…) tempat ngabageakeun Idul Fitri 2023/1444 H ku ngayakeun acara Halal Bihalal.

Dina kasempetan ieu, sim kuring salaku pupuhu panitia anu ngawakilan sakumna panata acara, ngucapkeun minnal aidzin wal faidzin, hapunten lahir sareng batin kana sagala kasabaran anu parantos dilaksanakeun. Boh sadar boh teu sadar anu sanggup nganyenyeri poe hadirin sadayana,

Mudah-mudahan dina dinten ieu sareng ngalangkungan acara ieu urang tiasa mukakeun manah, ngalegaan dada, masihan sarebu kecap hapunten sareng ikhlas dina sagala anu parantos aya.

Pikeun ngaréngsékeun acara, dina waktos ieu urang badé ngayakeun ceramah ti Ustadz/ustadzah (…) Mugia naon anu didugikeun tiasa mangfaat kanggo kahirupan urang sadayana. Amin, Nun Gusti Nu Maha Kawasa.

Muhun, meureun éta sakabéh anu bisa kuring ngomong. Hapunten kirang langkung. Teu hilap ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu tos sarehat siang wengi kanggo ngalancarkeun ieu bihahal halal.

Abdi oge ngahaturkeun nuhun ka para donatur anu tos masihan bantosan materi supados ieu acara tiasa lumangsung.

Mugia Alloh S.W.T. kalikeun rejeki anjeun, boh materi boh kaséhatan. Amin, Nun Gusti Nu Maha Kawasa.

Sababaraha kecap wilujeng sumping ti kuring. Mugia urang sadaya tiasa nyucikeun manah sareng muka lembaran kahirupan anu anyar.

Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu’alaikum wr. wb..

Demikianlah teks sambutan halal bihalal untuk ketua panitia dalam bahasa sunda. Semoga bisa jadi referensi dan sumber terbaik mu dalam acara ini!

Tanggapan

Belum ada

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Konten Terkait

Konten Terbaru