Kultum Kuliah Subuh Sunda : Perusak Ibadah Puasa Ramadhan

Hani Hnsa 0 Komentar

Salah satu kegiatan yakni mendengarkan ceramah atau kultum kuliah subuh Ramadhan Bahasa Sunda hari ke-10, bertema 'Keutamaan Bulan Ramadhan'.

INDIFFS.COM – Memasuki bulan Ramadhan banyak aktivitas ibadah yang bisa kamu lakukan. Salah satunya yakni mendengarkan ceramah atau kultum kuliah subuh Ramadhan Bahasa Sunda hari ke-10, bertema ‘Keutamaan Bulan Ramadhan’. Saat bulan Ramadhan, tema yang diangkat biasanya seputar ibadah di bulan suci.

Kultum kuliah subuh Ramadhan merupakan ceramah singkat yang bisa sampaikan oleh seorang pemimpin agama, imam, atau Ustaz selama bulan Ramadhan baik itu sebelum shalat tarawih maupun setelah shalat subuh.

Teks Kuliah Subuh Bahasa Sunda

Terinspirasi dari berbagai sumber, berikut contoh teks ceramah kultum kuliah subuh Ramadhan bahasa Sunda bertema ”Hal yang Merusak Ibadah Puasa Ramadhan”:

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Alhamdulillaahi robbil ‘aalamiin, wabihi nasta’inu ‘alaa umuriddunya waddiin. Wassholatu wassalamu ‘alaa asyrofil mursaliin, wa’alaa aalihi wa sohbihi ajma’iin. Amma ba’du.

Puji kalih syukur hayu urang sami sami panjatkeun ka Alloh SWT. Anu parantos maparin kanimatan ka kurang sadaya mangrupi nimat iman, islam sinareng nimat ihsan.

Oge kalawan qudrot sareng irodat mantena urang sadaya tiasa riung mumpulung dina haflah mubarokah, anu mudah mudahan di muliakeun ku Alloh.

Henteu hilap, solawat kalih salam mugia di lelerkeun ka jungjunan urang sadaya nyatana habibana wa Maulana Muhammad SAW.

Ka kulawargina, sohabatna tabi’in tabi’atna tur dugi ka urang sadaya salaku umatna mudah mudahan ngengingkeun syafa’at ti kanjeng Nabi Muhammad di Yaumil jaza.

Hadirin rahimakumullah.

Sasih saom mangrupakeun sasih anu pinuh ku Rohmat sareng ampunan ti Alloh. Urang sadaya kedah ngajantenken sasih saom iyeu sebagai kasempetan kanggo ngaberesihan hate urang sadaya, Margi Dina waktos 11 sasih ka pengeker tinangtos seer kahilafan oge ka lalaian urang sadaya Dina ngajalankeun ibadah ka Alloh SWT.

Kumargi kitu urang sadaya Kedah leres leres ngajalankeun ibadah puasa oge ibadah ibadah anu sanesna. Teu kenging saom teh ngan saukur nahan lapar jeung dahaga hungkul. Sangkan urang ati-ati Dina ngajalankeun ibadah puasa, urang Kedah terang Kana hal hal anu Matak ngaruksak Kana ibadah puasa.

Anapon hal hal anu matak ngaruksak kana ibadah puasa teh diantaranya Bae nyaeta:

1. Hate Anu Teu Ikhlas

Setiap amal ibadah anu dilakukeun tanpa di dasari ku kaikhlasan maka eta amal teh moal jadi naon naon. Kitu deui ibadah saom, upami teu dilaksanakeun kalawan ikhlas maka eta saom moal jadi pahala Hartina saomna ruksak.

Ari Harti hate anu ikhlas teh nyaeta niat ibadah mung karena Alloh hungkul, teu aya karena anu sejen estu miharep rido sareng rohmat ti gusti Alloh.

2. Ngagibah

Gibah atanapi ngomongkeun kagorengan batur. Gibah mangrupa dosa anu sok kadang teu karaos keur sawareh jalma. Tapi, akibatna matak ngaruksak kana ibadah puasa urang. margi dina sapalih keterangan ari dosa jalma anu ngagibah teh sapertos jalmi anu ngadahar daging dulurna sorangan anu tos maot.

Kumargi kitu, urang sadaya kedah ngajaga lisan urang sadaya tina ngagibah Margi eta Matak ngaruksak Kana ibadah puasa urang.

3. Ngabohong

Nyaritakeun hiji perkara anu teu akur jeung buktina mangrupakeun pengertian tina ngabohong. Loba jalma anu ngahaja atawa terpaksa ngabohong keur ngajaga harga diri jeung jabatana.

Tapi sok sanajan kitu ngabohong teh mangrupa hal anu Matak ngaruksak Kana ibadah puasa, Margi urang Kedah ati ati dina ngabohong. Kanggo ngajagi kasampurnaan ibadah puasa.

Hadirin Rohimakumulloh

3 hal anu didugikeun mangrupikeun 3 contoh anu kedah ku urang dihindari sangkan ibadah puasa urang sadaya janten ibadah puasa anu barokah sareng ditampi ku gusti Alloh SWT.

Sakitu bae anu tiasa ku simkuring dugikeun. Hatur nuhun Kana perhatosana. Wassalamualikum. Wr. Wb.

Demikian contoh teks ceramah kultum kuliah subuh hari ke-10 Ramadhan dengan tema ”Hal yang Merusak Ibadah Puasa Ramadhan”. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Tanggapan

Belum ada

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Konten Terkait

Konten Terbaru