Kumpulan Pidato Bahasa Sunda Bertemakan Isra Miraj 1444 H

Admin 0 Komentar

Teks pidato bahasa Sunda bertemakan Isra Miraj akan dibutuhkan untuk referensi perlombaan. Simak contoh teks pidato berikut ini!

INDIFFS.COM – Hari ini kita akan membahas tentang contoh teks pidato bahasa sunda bertemakan isra miraj 1444 H. Sudah kita ketahui, bahwasannya perayaan isra miraj disetiap tahunnya kerap kali dimeriahkan dengan beragam kegiatan keagamaan.

Salah satunya yang sering diadakan, yakni kegiatan takblig akbar atau perlombaan seperti lomba berpidato dengan teman isra miraj. Secara umum tema pidato tentang isra miraj dapat dibaca dari berbagai sisi, mulai dari sejarah hingga hikmahnya.

Pidato Bahasa Sunda Isra Miraj

Sebagai referensi, inilah kumpulan teks pidato berbahasa sunda dengan teman Isra Miraj:

1. Pidato Isra Miraj di Lembaga Pendidikan

Sebagai inspirasi, berikut ini contoh pidato isra miraj di lembaga pendidikan/sekolah. Cocok jadikan referensi:

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji sinareng syukur hayu urang sanggakeun ka Allah SWT. Langkung tipayun urang sadaya tiasa riung mungpulung miéling Isra’ Mi’raj di ieu sakola anu ku urang dipikacinta. Sholawat sinareng salam urang sanggakeun oge teu hilap ka junjungan urang Nabi Muhammad SAW. Panutan ka sakumna umat Islam di alam dunya, mugia kahareup urang salawasna kenging syafaatna dina yaumil qiyamah Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Barudak anu kuring reueus.

Urang kedah terang yén acara Isra Mi’raj sanés ngan ukur pangéling-ngéling perjalanan Nabi Muhammad SAW. Lalampahan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ku numpak buraq, tapi lalampahan Isra Miraj mangrupa palajaran ngeunaan kataatan ka kaagunganana. Hal ieu jadi wujud tina kataatan Nabi kana sagala parentah nu diparentahkeun ku Alloh SWT.

Urang teu bisa ngitung lalampahan pondok nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ngagunakeun rumus fisika atawa matematika. Kajadian ieu lain sakadar dongéng, leuwih ti éta kajadian ieu ngajarkeun urang ngeunaan kamekaran élmu pangaweruh. Lamun pangaweruh dumasar kana nilai-nilai agama, éta bakal jadi sinyal kuat pikeun urang salamet di dunya jeung di akherat.

Barudak kuring anu kuring dipikacinta, sareng hadirin anu kuring hormat. Hayu urang jaga sareng wariskeun peringatan Isra Mi’raj ieu kalayan kagiatan anu mangpaat. Kagiatan anu tiasa nambihan ajén kaimanan sareng taqwa urang ka Alloh sareng kacintaan urang ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW..

Anak-anak anu ku kuring dibanggakeun sareng ayana sareng ayana anu diberkahan ku Allah. Kajadian Isra Mi’raj nyaéta lalampahan agama Nabi Muhammad SAW anu wajib urang jadikeun landasan jeung motivasi. Minangka bukti yen kaagungan Allah sabenerna ngaleuwihan sakabeh nu aya di bumi ieu. Ku kituna, urang ulah sombong, sombong ka dulur-dulur urang utamana ka sasama muslim.

Pungkasan biantara ieu, hayu urang sasarengan ningkatkeun kualitas ibadah, khususna sholat lima waktu anu jadi pondasi agama Islam. Sakitu biantara anu kirang tiasa ditepikeun sim kuring neda dihapunten, Wallahu muafiq ila aqwaamith thariq, Wassalamu’alaikum Wr.Wb

2. Pidato Isra Miraj di Masjid

Masjid menjadi simbol penting untuk dijadikan lokasi terkait peristiwa agung isra & Miraj. Berikut ini sotoh pidato yang dapat siampaikan dalam lingkungan masjid maupun sekitar:

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Alhamdulillah, puji sinareng syukur urang sanggakeun salamina sanggakeun ka Allah SWT. Gusti nu gaduh alam semesta, kalayan kaasih sareng rahmat-Na urang tiasa riung mungpulung di ieu tempat anu mulya pikeun miéling peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW.

Sholawat miwah salam salamina dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW. Sosok teladan anu salawasna jadi panutan umat Islam di sakuliah dunya. Mudah-mudahan hiji mangsa urang salaku umatna kenging syafaatna dina dinten akhir. Amin Ya Gusti Nu Maha Kawasa.

Hadirin anu dirahmati Allah. Masjid mangrupa simbol anu kacida pentingna tina kajadian Isra jeung Miraj anu diparentahkeun ku Alloh ngaliwatan Nabi Muhammad SAW. Pidawuh Alloh dina Isra’ Mi’raj nyaéta ngawajibkeun umat Islam solat lima waktu. Di masjid anu mulia ieu urang sasarengan nyuhunkeun ridho Allah SWT ngalangkungan miéling kajadian Isra’ Mi’raj.

Engke sadaya anggota badan urang bakal dipertanggungjawabkeun dina ahir poe, suku urang, panon urang, leungeun urang, geus urang miwarang indit ka tempat anu ngandung nilai alus. Hayu urang sami-sami introspeksi diri, mimitian ku ningkatkeun ibadah, khususna dina sholat lima waktu.

Sholat mangrupikeun pesen anu penting dina kajadian Isra’ Mi’raj, shalat ogé mangrupikeun amalan anu paling penting dina hisab engké di akherat. Kajadian Isra Miraj mangrupa tanda penting yen Allah SWT milih umat Islam minangka jalma nu panghadena anu diparentah sangkan bisa sholat lima waktu sapoe sapeuting. Sumangga urang sami-sami ngahaturkeun nuhun, hayu urang sami-sami ngajaga ibadah sholat, supados teu ngalalaworakeun kana parentah sholat, sumawona ninggalna.

Pamungkas sim kuring ngahaturkeun nuhun kana sagala bantosan sareng sumbangan ti para donatur supados ieu acara tiasa dilaksanakeun kalayan leres sareng khusuk. Hapunten bilih seueur kalepatan sareng kakirangan dina panyampaian, Akhirul Kalam Wassalamualaikum Wr.Wb.

3. Pidato Tentang Sejarah Isra Miraj

Panitia bisa mengkaji sejarah peristiwa isra dan miraj melalui isi pesan pidato yang akan disampaikan, Berikut ini contohnya dalam bahasa sunda:

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Langkung tipayun teu hilap sareng teu kenging ngucapkeun sukur ka hadirat Allah SWT, anu maha welas tur maha asih, margi berkat rahmat-Na urang tiasa kumpul di ieu tempat dina kaayaan sehat wal’afiat miéling Isra Mi’raj. 1444 H.

Kadua, sholawat sinareng salam mugia salamina dilimpahkeun ka jungjunan alam Nabi Muhammad SAW, ka kulawargina, ka para sahabatna, tabib- tabibna, sareng ka para tabiatna, mugia dugi ka urang sadaya.

Para hadirin, hatur nuhun kana kasempetan anu dipaparinkeun ka simkuring kanggo biantara dina acara Isra Miraj ieu.

Isra Miraj mangrupa hiji kajadian penting dina sajarah Islam, dimana Nabi Muhammad SAW ngalakukeun lalampahan peuting ti Masjidil Haram ka Masjid Al Aqsa di Yerusalem lajeng naek ka langit katujuh.

Ieu nembongkeun kaagungan jeung kakawasaan Allah SWT sarta dijadikeun conto pikeun umat Islam pikeun salawasna inget Allah jeung renew iman maranéhanana.

Dina lalampahan Isra Mi’raj, Nabi Muhammad SAW patepang sareng sababaraha nabi sareng malaikat, sareng nampi sababaraha wahyu ti Allah SWT.

Hal ieu nguatkeun kalungguhan Nabi Muhammad SAW sabagé utusan Alloh jeung ngabuktikeun kabeneran wahyu-wahyu anu ditampi.

Penting pikeun urang émut kana kajadian Isra Mi’raj sareng ngartos maknana dina kahirupan sapopoe.

Urang kedah ikhtiar nuturkeun jejak Nabi Muhammad SAW sareng janten jalmi anu langkung saé unggal dinten. Ieu bisa dilakukeun ku cara ngalakukeun amal soleh, dzikir, jeung maca Al Qur’an.

Pamungkas, hayu urang sasarengan ngado’a sangkan urang tiasa tumut kana jungjunan Nabi Muhammad SAW sareng nampi ridho Allah SWT dina kahirupan urang.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah kumpulan teks pidato berbahasa sunda yang dapat dijadikan sebagai referensi. Semoga dapat membantu dan bermanfaat.

Tanggapan

Belum ada

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Konten Terkait

Konten Terbaru