Kumpulan Teks MC Bahasa Sunda Bertemakan Isra Miraj 1444 H

Azzahra 0 Komentar

Teks MC atau Pembaca acara perannya sangat penting dalam sebuah acara. Seperti teks MC Isra Miraj berbahasa Sunda berikut ini!

INDIFFS.COM – Teks MC atau teks pembawa acara, perannya sangat penting dalam sebuah acara termasuk Isra Miraj/Rajaban. Rajaban sendiri merupakan tradisi masyarakat sunda untuk memperingati isra miraj Nabi Muhammad SAW. Untuk para panitia yang kebingungan mencari teks MC berbahasa sunda dalam mengisi acara isra miraj, bisa disimak berikut ini.

Teks MC Sunda Isra Miraj 2023 ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi saat menjadi MC atau pembawa acara dilingkungan sekitar. Acara rajaban bisa digelar di sekolah, pesantren bahkan majelis/masyarakat umum.

Contoh Teks MC Bahasa Sunda Isra Miraj

Sebagai referensi, berikut ini adalah contoh teks MC Isra Miraj:

Teks MC Masyarakat/ Majelis

Bismillaahirrahamanirrahim,
Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Alhamdulillaahi robbil ‘aalamiin, wabihii nasta’inu ‘alaa agedrid dun ya wad diin. Wa’alaa aalihii wa ashha bihi ajma’iin. Washolaatu wassalaamu ‘alaa asrofil ambiya-i wal mursalin, wa’alaa aalihi washohbihi rosulillaahi ajma’in. Alloohumma qola Robbis srohli sodri wa yassirli amri, wahlul ukdatam millisaani yafqo hul qouli, amma ba’du.

Anu ku simkuring dipihormat, Bapak Ustad (Nami)
Kami hormat ka Kepala Desa/RT/RW (Nami)

Anu ku simkuring dipikahormat oge panitia penyelenggara kajian sareng para pangurus sadayana

Kitu deui para hadirin jamaah tilawah miéling Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1444 H anu dimulyakeun ku Allah Ta’ala.

Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sareng sukur ka Allah SWT. margi hidayah sareng limpahan rahmatna urang sadaya tiasa riung mungpulung dinten ieu dina acara pengajian mieling Isra Miraj Nabi Muhammad SAW.

Sholawat sinareng salam mugia salamina dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW anu parantos nunjukkeun jalan anu leres sareng ngajauhan jalan anu sesat sareng poék. Hatur nuhun kana hidayahna urang ayeuna aya dina jalan anu leres tur barokah (aamiin)

Ku ayana di dieu téh kasempetan pikeun ngayakeun miéling Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1444 H.

Di handap ieu susunan miéling Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW isuk/sore/sore nu baris urang tuturkeun babarengan, nyaéta:

 1. Bubuka
 2. Maca ayat suci Al Qur’an sareng saritilawah
 3. Biantara wilujeng sumping
 4. Mauidoh Hasanah atawa ceramah
 5. Doa
 6. Panutup

Acara kahiji nyaéta bubuka. Hayu urang buka acara dinten ieu ku maos basmalah sasarengan.

Bismillaahirrahmaanirrahim

Saterasna, bacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an anu baris didugikeun ku (sebatkeun nami pamaca Al-Qur’an). Anjeunna wilujeng sumping.

Urang ngahaturkeun nuhun (sebutkeun nami pamaca Al-Qur’an) mugia urang sadaya kenging palajaran boh di dunya boh di akherat. Amin.

Para hadirin, bade lebet kana program anu katilu, nyaeta biantara. Biantara anu kahiji baris ditepikeun ku Bapak (sebatkeun jenengan) salaku panitia kagiatan wawacan dinten ieu. Nu dipikahormat Bapak (nami) mangga.

Muhun, hatur nuhun pikeun wilujeng sumping. Ayeuna urang teraskeun kana biantara sakaligus bubuka Pangéling-ngéling Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah ku Kapala Désa. Nu dipikahormat Bapak (nami) mangga.

Ngahaturkeun nuhun ka Kapala Désa anu parantos ngadugikeun biantara sareng parantos resmi muka kagiatan dinten ieu.

Gusti ngaberkahan tamu. Tos dugi ka acara poko, nyaeta ceramah agama tema Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Ka Ustadz (sebutkeun nami) waktos sareng tempat simkuring ngajak.

Hatur nuhun ustadz (nami) parantos masihan ceramah dina wengi ieu, mudah-mudahan urang tiasa nampi hikmah sareng tiasa ngalaksanakeun naon anu ditepikeun ku (nami)

Hadirin anu dimulyakeun ku Alloh, ayeuna parantos dugi ka réngséna acara, nyaéta ngado’a babarengan anu baris dipingpin langsung ku Ustadz (asmi).

Ka Ustadz (nami) simkuring ngapimpin do’a sasarengan, sareng nutup acara dina ieu pengajian enjing/sore/sore.

Urang ngahaturkeun nuhun (nyebutkeun nami) sareng mudah-mudahan do’a anu urang do’akeun dikabulkeun ku Allah SWT. Amin.

Kukituna acara pengajian miéling Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW ayeuna, sim kuring salaku pembawa acara, nyuhunkeun dihapunten saupami aya kalepatan dina ngabimbing acara, boh nu dihaja boh nu teu dihaja.

Mudah-mudahan ieu acara dzikir tiasa janten renungan urang sasarengan janten jalmi anu langkung sae ku jalan nyonto akhlaq mulyana Nabi Muhammad SAW. Hatur nuhun.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.”


Teks MC Sekolah

Assalamualaikum Wr. Wb

Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng sukur ka hadirat Allah SWT, anu teu kendat-kendat maparin rebuan ni’mat, rahmat, karunia, sahingga urang tiasa tetep silaturahmi dina ieu kasempetan. Sholawat sinareng salam hayu urang sanggakeun ka jungjunan urang sadaya, Nabi Muhammad SAW, ka para kulawargina, ka para sahabatna sareng ka umatna anu masih keneh diantos-antos syafaatna di akhir zaman.

Alhamdulillah dina kasempetan ieu urang tiasa sasarengan dina (nyebutkeun nami tempatna) miéling salah sahiji acara anu ogé kaunggel dina Al Quran, nya éta Isra Miraj. Hatur nuhun ka (nami panyatur) anu kersa masihan tausiyahna ka urang sadaya. Simkuring oge ngahaturkeun nuhun ka sadaya panitia sareng ka sadaya jamaah anu parantos ngiring ngarojong kana lumangsungna acara urang dinten ieu. Tapi sateuacan éta, hayu atuh di dieu pikeun maca sababaraha agenda anu bakal urang lalui babarengan.

Susunan Acara:

 1. Bubuka
 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran
 3. Biantara ketua panitia
 4. Istirahat
 5. Kuliah agama
 6. Panutup

Sateuacan ngaléngkah kana acara salajengna, hayu urang buka ieu acara ku maos basmalah sasarengan.

Mudah-mudahan ku maos basmalah tadi urang tiasa ngalancarkeun program urang dinten ieu. Acara saterasna nyaeta maos ayat-ayat suci Al Qur’an. Ka nu ditugaskeun, kami ngabagéakeun waktos sareng tempatna.

(Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran)

Kukituna bacaan ayat suci Al Qur’an, mugia tiasa mangfaat kanggo urang sadayana. Acara saterasna nyaeta biantara ti ketua panitia, nyaeta (…), waktos sareng tempat simkuring ulem.

Catatan Ketua Panitia

Ieu biantara anu ditepikeun ku (…). Acara salajengna nyaeta istirahat.

Istirahat

Tanpa aya maksad ngirangan kamerdikaan sareng kanikmatan para tamu sadaya dina ngadahar masakan anu disayagikeun, hayu urang teraskeun kana acara salajengna, nyaéta tausiyah anu baris ditepikeun langsung ku (…). Dear (…), waktos sareng tempat urang wilujeng sumping.

Kuliah

Kukituna amanat tausyah anu ditepikeun ku (…), tangtuna urang miharep meunang hikmah dina Isra Mi’raj 2023. Ngahaturkeun nuhun ka sadaya jamaah, panitia sareng sadaya pihak anu parantos ngabantosan dina acara dinten ieu. Sateuacana ieu acara ditutup sumangga urang sasarengan ngucapkeun hamdalah.

Hatur nuhun, Wassalamualaikum Wr. Wb.


Contoh Teks MC Singkat

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Alhamdulillahi Robbilalamin wabihi nasta’in waala agediddunya wad din Wa shallallahu ala Sayyidinaa Muhammadin waala aalihi washahbihi ajmain.

Wilujeng enjing/siang/sore rerencangan, miwah hadirin anu ku simkuring dipikahormat. Bapak-bapak, anu kahiji hayu urang panjatkeun puji sinareng sukur ka hadirat Allah SWT, lantaran maparin hidayah, ni’mat, jeung ridhona urang bisa kumpul di ieu tempat.

Teras teu hilap salamina solawat sinareng salam ka jungjunan Nabi Muhammad SAW.

Dinten ieu urang kumpul ngarayakeun Isra Miraj, lalampahan rongkah Nabi Muhammad SAW ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa jeung ka langit. Hayu urang sami-sami ngelingan sareng ngagungkeun acara agung ieu.

Sateuacan ngaléngkah ka program saterasna, hayu urang buka program dzikir dinten ieu kalayan ngucapkeun bismillah.

Bismillahirrohmanirrohim.

Para hadirin, di handap ieu jadwal Isra Mi’raj dinten ieu:

 1. Bubuka
 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an
 3. Biantara lulugu
 4. Penampilan
 5. Kuliah ku ……….
 6. Penampilan
 7.  Dipercaya ku ……….
 8. Solat
 9. Panutup

Demikianlah rangkaian peristiwa Isra Miraj yang telah kami laksanakan dari ini. Mugia janten hikmah sareng panutan kanggo urang sadayana.

Abdi ……….. salaku MC dinten ieu, nyuhunkeun pidu’ana ka hadirin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Demikianlah contoh teks MC dalam merayakan hari besar islam Isra Mi’raj berbahasa Sunda. Semoga dapat membantu serta bermanfaat bagi kita semua.

Tanggapan

Belum ada

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Konten Terkait

Konten Terbaru