Teks Materi Ceramah Kultum Bahasa Sunda Hari ke-28 Ramadhan

Hani Hnsa 0 Komentar

Salah satunya kegiatan yang bisa kamu lakukan saat bulan puasa yakni mendengarkan ceramah atau kultum Bahasa Sunda hari ke-28 Ramadhan.

INDIFFS.COM – Memasuki bulan Ramadhan banyak aktivitas ibadah yang bisa kamu lakukan. Salah satunya yakni mendengarkan ceramah atau kultum Bahasa Sunda hari ke-28 Ramadhan. Saat bulan Ramadhan, tema yang diangkat biasanya seputar ibadah di bulan suci.

Ceramah Kultum Ramadhan merupakan ceramah singkat yang bisa sampaikan oleh seorang pemimpin agama, imam, atau Ustaz selama bulan Ramadhan baik itu sebelum shalat tarawih maupun setelah shalat subuh.

Ceramah Sunda Hari ke-28 Ramadhan

Terinspirasi dari berbagai sumber, berikut teks ceramah kultum bahasa Sunda hari ke-28 Ramadhan dengan tema ”Merenung di akhir Ramadhan”:

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Innal hamdalillahi Nahmaduhu wa nasta’inuhu Wanastaghfiruh, Wana’uudzubillahi min syuruuri an fusinaa wa min sayyiati A’malinaa, man yahdihillahu falaa mudhillalahu wa man yudhlul falaa hadiiyalahu wasyahadu an laa ilaha illallah wahdahu laa syarikalahu waasyhadu anna muhammadan ‘abduhi warosuuluhu, amma b’ad.

Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Allah anu parantos maparin kasempetan ka urang sadaya tiasa ningali sareng ngaraosan bulan Ramadhan. Oge solawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan urang Nabi Muhammad SAW.

Hadirin majelis Muslimin wal Muslimat, mugia Allah ngamulyakeunana di dunya sareng di ahérat. Alhamdulillah, kalayan izin Allah urang tiasa ngumpul di ieu tempat.

Mudah-mudahan silaturahmi urang di dieu tiasa janten amal soleh supados urang tiasa hina ku amal soleh ieu. Muga-muga Gusti ngajantenkeun dinten-dinten anu bakal datang dina kahirupan urang langkung saé tibatan ayeuna. InsyaAllah.

Hadirin sakaligus

Inget yen urang geus ampir sabulan puasa, sarta geura-giru urang bakal ditinggalkeun ku bulan suci.
Kukituna, ieu ogé mangrupa réfléksi jeung réfléksi kana naon-naon anu geus urang pigawé dina bulan Ramadhan.

Ampir sabulan Shaum Ramadhan parantos ngadidik umat Islam janten manusa anu ngagaduhan sifat muttaqien. Ieu udagan utama Shaum Ramadhan, nya éta ngawujudna kapribadian manusa muslim anu sagemblengna dumasar kana Iman jeung Taqwa.

Henteu ngan éta, ngaliwatan puasa jeung amaliyah Ramadhan dipiharep saurang muslim bisa mawas diri, silih evaluasi. Ieu boga tujuan sangkan bisa nyekel pageuh kana prinsip-prinsip agama jeung salawasna teguh dina taat kana eta.

Lanjutan..

Ibu-ibu sareng bapa-bapa,

Salila sasih Ramadhan urang ogé dididik ku cara nyekel kajujuran, tanggung jawab, jeung kepekaan sosial ka batur. Utamana dina ahir bulan Ramadhan, dimana jalma-jalma nyobian bersaing pikeun ningkatkeun kaimanan sareng taqwa.

Nanging, tangtos urang naroskeun ka urang masing-masing, naha kabiasaan ieu bakal tetep dijaga? Naha urang bakal istiqomah atawa sabalikna?

Enya ulah nepi ka puasa anu geus dilaksanakeun ngan ukur jadi ingetan sabagé rutinitas. Nu taya hartina jeung mampuh ngajadikeun diri urang nu panghadéna di payuneun Allah SWT.

Kumargi kitu, mugia Allah salawasna maparin hidayah sareng inayahna ka urang sadaya sangkan urang tiasa taat kana prinsip ngalaksanakeun parentah sareng ninggalkeun larangan Allah sareng ngalaksanakeun sunnah Nabi.

Panginten sakitu anu tiasa kuring nyarioskeun. Kurang leuwih nyuhunkeun dihapunten. Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Waarokatuh.

Demikian contoh teks materi ceramah kultum subuh dan tarawih hari ke-28 Ramadhan, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Tanggapan

Belum ada

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Konten Terkait

Konten Terbaru