Teks Sambutan Ketua Panitia Pesantren Kilat Bahasa Sunda 2023

Azzahra 0 Komentar

Teks sambutan acara merupakan sesuatu yang cukup penting, terutama untuk sambutan panitia pesantren kilat 1444 H berbahasa Sunda.

INDIFFS.COM – Pesantren Kilat adalah salah satu kegiatan dalam rangka memantapkan pembinaan kaimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Sebagaimana kita ketahui, setiap acara pastinya memiliki struktur serta panitia. Maka dari itu kita perlu mengetahui atau mempersiapkan Teks Sambutan Panitia Pesantren Kilat.

Teks sambutan atau pidato pembuka acara merupakan sesuatu yang cukup penting. Sebab Audien pada dasarnya ingin mendengarkan seperti apa rencana kegiatan, siapa yang menginiasiasi kegiatan tersebut. Hingga secarik motivasi terutama di bulan Suci Ramadhan ini.

Maka dari itu, berikut ini kumpulan contoh teks sambutan bertema Pesantren Kilat berbahasa sunda. Teks sambutan ini bisa digunakan untuk disampaikan oleh para panitia serta pembuka acara:

Pertama, Teks Sambutan Panitia Bhs Sunda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur ka Gusti Alloh, wa ni’matin fi syahril Ramadhan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ‘ala sayyidina Muhammad, wa ‘ala sayyidina Muhammad.

Anu kami hormati, al-Mukarrom al-Ustadz….
Dear Bapak/Ibu…..
Kitu ogé barudak reueus kuring;

Puji sinareng sukur hayu urang panjatkeun ka hadirat Allah SWT anu parantos maparinan ni’mat, rezeki, hidayah, sareng kasempetan dugi ka urang tiasa hadir sareng riung mungpulung dina ieu rohangan anu pinuh ku elmu dina raraga ngalaksanakeun kagiatan sasih Ramadhan Kilat Islami. Pasantrén.

Sholawat anu dipiguraan ku salam hayu urang sanggakeun ka kanjeng nabi akhir jaman, kakasih Allah azza wa jalla, utusan para nabi pamungkas, Muhammad SAW. Mudah-mudahan kalayan shalawat ka kanjeng Nabi, urang bakal kenging pitulungna dina dinten kiamat.

Bagja bapa, indung jeung anak

Alhamdulilah dina sasih ramadhan ieu urang tiasa silih salamkeun sareng salawasna sumanget dina adu kasaéan.

Salasahiji tarékah urang dina ngamumulé kahadéan nyaéta ngalaksanakeun kagiatan Pasantrén.

Urang bersyukur boga budak anu sumanget tur boga sumanget motovator sangkan ngagagas ieu kagiatan.

Harepan urang pisan mugia ieu acara dina sasih ramadhan ngagaduhan ajén mangpaat anu luhur.

Bapa, indung jeung barudak bagja

Anu paling penting dina kagiatan pesantren lain kamewahan atawa kamewahan, tapi ajén-inajén kaberkahan jeung mangpaat anu bisa dirasakeun.

Mugi-mugi murangkalih sadayana sumanget sareng ilubiung dina ieu kagiatan sholat kalayan tartib sareng kalayan niat anu ihlas karana ridho Allah SWT.

Kami nyuhunkeun panitia pikeun ngiringan sareng ngadorong barudak urang.

Hapunten samudaya kalepatan sareng kalepatan, abdi mungkas;
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatu

Kedua, Teks Sambutan Panitia Pesantren Kilat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur ka Gusti Alloh,

Alhamdulillah wa syukurillah wa ni’matin fi syahril Ramadhan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ‘ala sayyidina Muhammad, wa ‘ala sayyidina Muhammad.

Anu kami hormati, al-Mukarrom al-Ustadz….
Dear Bapak/Ibu…..
Kitu ogé barudak reueus kuring;

Puji sinareng sukur hayu urang panjatkeun ka hadirat Allah SWT anu parantos maparinan ni’mat, rezeki, hidayah, sareng kasempetan dugi ka urang tiasa hadir sareng riung mungpulung dina ieu rohangan anu pinuh ku elmu dina raraga ngalaksanakeun kagiatan sasih Ramadhan Kilat Islami. Pasantrén.

Sholawat anu dipiguraan ku salam hayu urang sanggakeun ka kanjeng nabi akhir jaman, kakasih Allah azza wa jalla, utusan para nabi pamungkas, Muhammad SAW. Mudah-mudahan kalayan shalawat ka kanjeng Nabi, urang bakal kenging pitulungna dina dinten kiamat.

Bagja bapa, indung jeung anak

Alhamdulilah dina sasih ramadhan ieu urang tiasa silih salamkeun sareng salawasna sumanget dina adu kasaéan.

Salasahiji tarékah urang dina ngamumulé kahadéan nyaéta ngalaksanakeun kagiatan Pasantrén.

Urang bersyukur boga budak anu sumanget tur boga sumanget motovator sangkan ngagagas ieu kagiatan.

Tujuan kagiatan ieu sorangan tangtuna pikeun ngaronjatkeun pamahaman, kaimanan jeung ngamalkeun ajaran agama Islam. Supados janten muslim anu soleh. Dipiharep ogé ku ayana kagiatan solat téh bisa ngaronjatkeun spiritualitas, ahlak jeung kaimanan para siswa.

Mugi-mugi murangkalih sadayana sumanget sareng ilubiung dina ieu kagiatan sholat kalayan tartib sareng kalayan niat anu ihlas karana ridho Allah SWT.

Kami nyuhunkeun anggota panitia pikeun ngiringan sareng ngadorong barudak urang.

Hapunten samudaya kalepatan sareng kalepatan, abdi mungkas;
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatu.

Ketiga, Teks Sambutan Ketua Panitia Sanlat 1444 H

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah alhamdulillahirobbil alamin washalatu wasalamuala asrafil ambiya’I wal mursalin waalaalihi wasahbihi ajmain qalallahu tu ala filquranil karim auzubillahiminasyaitonirrajim lainsyakartum laazidanakum walaingkafartum innaadzabilasyadid al aya

Langkung tipayun sumangga urang panjatkeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah SWT, anu mana kalayan ni’mat sareng hidayahna urang masih tiasa kempel di ieu rohangan dina kaayaan sehat wal’afiat, Insya Allah barokah sareng salam, hayu urang sanggakeun ka arwah Nabi agung urang Muhammad saw anu berkat perjuanganna urang dibawa ti alam gelap kana cahaya caang sakumaha urang ngarasa ayeuna.

Anu kami hormati, al-Mukarrom al-Ustadz….
Dear Bapak/Ibu…..
Kitu ogé barudak reueus kuring;

Kagiatan pasantrén ieu miboga tujuan sangkan barudak (….) Kota (…) mibanda sikep jeung paripolah anu mulya luyu jeung tuntunan Nabi Muhammad SAW. Percaya sareng ngalaksanakeun syariat Islam dina saban aspek kahirupan.

Tujuan kagiatan ieu sorangan tangtuna pikeun ngaronjatkeun pamahaman, kaimanan jeung ngamalkeun ajaran agama Islam. Supados janten muslim anu soleh. Dipiharep ogé ku ayana kagiatan solat téh bisa ngaronjatkeun spiritualitas, ahlak jeung kaimanan para siswa.

Sakitu anu tiasa ditepikeun ku abdi salaku pupuhu panitia penyelenggara pasantrén, atanapi sanlat. Hapunten samudaya kalepatan sareng kalepatan, abdi mungkas;
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakat..

Demikianlah kumpulan teks sambutan untuk para panitia maupun ketua panitia pelaksanaan Sanlat (Pesantren Kilat) Semoga dapat membantu serta bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Tanggapan

Belum ada

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Konten Terkait

Konten Terbaru