Teks Singkat Sambutan Ketua Panitia Nuzulul Quran Basa Sunda

Admin 0 Komentar

Contoh Teks sambutan singkat di acara Malam Nuzulul Quran yang bisa disampaikan oleh ketua panitia berbahasa sunda sebagai referensi 2023

INDIFFS.COM – Contoh teks sambutan ketua panitia nuzulul quran kerap dibutuhkan. Sebab, dalam setiap acara peringatan Nuzulul Quran, sejumlah panitia pasti ikut mengatur dan terlibat menyusun acara, mengumpulkan donasi dan lainnya agar acara dapat berlangsung dengan lancar.

Nah, jika kamu merupakan ketua acara, maka persiapkanlah kata sambutan dengan matang pada pembukaan acara. Mengingat, sambutan sendiri merupakan kata yang selalu ada dalam setiap kegiatan, termasuk acara Nuzulul Quran ini.

Jika kamu sebagai ketua panitia sedang mencari contoh sambutan ketua acara Nuzulul Quran berbahasa sunda, di sinilah tempatnya. Di bawah ini adalah contoh sambutan ketua panitia yang bisa dijadikan referensi atau rujukan.

Teks Sambutan Ketua Panitia Nuzulul Quran Bahasa Sunda

Sebagai referensi para ketua panitia penyelenggaraan. Berikut ini teks sambutan dan penutup Nuzulul Quran berbahasa sunda:

Sambutan Pembuka

Bismillahirrohmaanirrohiim.
Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihil qur’an, hudallinnaasi wa bayyinati minal huda wal furqon. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Allahumma sholi ala Muhammad wa alaalihi wa sohbihi Rosululloh ajma’in.

Dipihormat, Bapak/Ibu….
Hadirin anu dipihormat, Hadirin…
barudak abdi dipihormat
Sareng anu ku simkuring dimulyakeun, al-Ustadz……….anu alhamdulilah parantos hadir sareng aya di tengah urang.

Anu ku simkuring dipikahormat teh Kang Lurah… Ketua Takmir Masjid… oge para sesepuh sareng para soleh di ieu desa/desa.

Kahiji dimimitian ku lafaz jeung ucapan, hayu urang panjatkeun puji sinareng sukur ka Allah SWT anu geus maparin sagala ni’mat, utamana ni’mat iman, islam, jeung kasempetan sangkan dina sasih ramadhan taun ieu urang bisa deui ngayakeun kagiatan miéling Nuzulul Qur’an 17 Ramadhan 1443 H. Hijriah di rohangan anu insya Allah pinuh ku barokah .

Sumangga urang sanggakeun solawat sinareng salam ka jungjunan alam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kalayan seringna do’a lisan sareng manah ieu, urang bakal kenging pitulungna dina dinten kiamat.

Turunna Al-Qur’an mangrupa kajadian anu kacida pentingna pikeun kahirupan manusa. Sabab ku Al Qur’an bisa kaluar tina poek jahiliyah (zhulumatil jahli) kana jangkung elmu jeung ma’rifah (ufuqil ‘ilmu wal ma’rifah); tina poékna kakufuran kana cahaya kabeneran, nyaéta dinul Islam.

Al-Qur’an anu eusina 30 surat, 114 surat, 6236 ayat, jeung 1.027.000 surat, diturunkeun sacara laun-laun ku Alloh SWT ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW ngaliwatan perantara malaikat Jibril.

Saderek muslimin muslimat anu dipikahormat.

Dina Al-Qur’an aya konsep kahirupan manusa dina sagala widang, sagala masalah manusa parantos dijawab ku Al-Qur’an, Al-Qur’an lengkep sareng jawaban anu leres sareng henteu tiasa ditawar. AI-Qur’an henteu ngan ukur ngatur hubungan antara manusa sareng Gustina, tapi ogé ngatur hubungan antara sasama manusa bahkan sareng lingkungan alamna.

Nuzulul Qur’an mangrupa acara utama turunna Al Qur’an. Masih seueur anu kedah diungkabkeun dina Al-Qur’an, anu saluyu sareng kasuksésan kahirupan urang salaku umat Islam.

Intina mah dina sagala widang kahirupan manusa jeung sagala masalahna salawasna aya jawaban dina Al Qur’an. Henteu aya buku di dunya ieu anu lengkep sapertos Al-Quran.

Pikeun pedaran anu leuwih lengkep ngeunaan kajadian turunna Al-Qur’an jeung cara ngahirupkeunana, hayu urang ngadenge ceramah ti Ustadz…

Kata Sambutan Penutup

Assalamu’alaikum Warohmatulohi Wabarokatuh

Hadirin miwah saderek muslimin muslimat anu ku simkuring dipikahormat.

Puji sinareng syukur urang panjatkeun Alhamdulillah ka hadirat Allah SWT, margi kalayan izin-Na urang sadaya tiasa ngumpul di ieu tempat dina raraga miéling Nuzulul Qur’an atawa acara turunna Al-Qur’an. Teu hilap shalawat sinareng salam urang sanggakeun ka jungjunan urang sadaya, Muhammad SAW. Kusabab ni’mat-Na, urang tiasa luput tina jaman jahiliyah.

Turunna Al-Qur’an mangrupa kajadian anu kacida pentingna pikeun kahirupan manusa. Sabab ku Al Qur’an bisa kaluar tina poek jahiliyah (zhulumatil jahli) kana jangkung elmu jeung ma’rifah (ufuqil ‘ilmu wal ma’rifah); tina poékna kakufuran kana cahaya kabeneran, nyaéta dinul Islam

Saderek muslimin muslimat anu dipikahormat.

Dina Al-Qur’an aya konsep kahirupan manusa dina sagala widang, sagala masalah manusa parantos dijawab ku Al-Qur’an, Al-Qur’an lengkep sareng jawaban anu leres sareng henteu tiasa ditawar. AI-Qur’an henteu ngan ukur ngatur hubungan antara manusa sareng Gustina, tapi ogé ngatur hubungan antara sasama manusa bahkan sareng lingkungan alamna.

Intina mah dina sagala widang kahirupan manusa jeung sagala masalahna salawasna aya jawaban dina Al Qur’an. Henteu aya buku di dunya ieu anu lengkep sapertos Al-Quran.

Pikeun pedaran anu leuwih lengkep ngeunaan kajadian turunna Al-Qur’an jeung cara ngahirupkeunana, hayu urang ngadenge ceramah ti Ustadz…

Pamungkas, teu hilap simkuring saparakanca ngahaturkeun nuhun ka sadaya pihak anu parantos ngabantosan dina palaksanaan wengi peringatan Nuzulul Qur’an ieu. Mugia amal soleh baraya ditampi ku Allah SWT. Amin.

Kumargi kitu, dina wengi ieu simkuring saparakanca ngiring bingah manawi aya khotib anu ngadugikeun mugi-mugi naon anu didugikeun ku anjeunna Al Ustad Bapak Kyai…. leres-leres janten pituduh dina ngalaksanakeun tugas sadidinten.

Ngawakilan pupuhu panitia ngahaturkeun nuhun ka hadirin oge ka Kang Kyai…. Mugia amal soleh urang wengi ieu ditampi ku Allah SWT. Amin!

Pamungkas, wabilahitaufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Itulah Contoh Teks sambutan singkat di acara Malam Nuzulul Quran yang bisa disampaikan oleh ketua panitia berbahasa sunda. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua.

Tanggapan

Belum ada

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Konten Terkait

Konten Terbaru