Terbaru! Contoh Ceramah Tentang Nuzulul Quran Bahasa Sunda

Admin 0 Komentar

Salah satu cara memperingati-nya adalah dengan menyampaikan teks ceramah Nuzulul Quran bahasa Sunda yang dapat menginspirasi.

INDIFFS.COM – Nuzulul Quran merupakan salah satu momen penting dalam bulan Ramadhan yang perlu diperingati oleh umat Muslim. Salah satu cara memperingati-nya adalah dengan menyampaikan teks ceramah Nuzulul Quran bahasa Sunda yang dapat menginspirasi.

Peristiwa Nuzulul Quran terjadi pada malam 17 Ramadhan. Sehingga pada malam tersebut dianjurkan menghidupkan malam spesial tersebut dengan memperbanyak ibadah dan membaca Al-Quran.

Ceramah Nuzulul Quran

Dalam memperingati peristiwa ini, biasanya sering diadakan ceramah atau kultum bahasa Sunda yang bertemakan malam Nuzulul Quran. Berikut contoh ceramah singkat tentang Nuzulul Quran 17 Ramadhan 1444 H / 2023 M:

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh!

Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Allah SWT anu parantos maparin rahmat sareng karunia-Na, simkuring saparakanca masih dipaparinan kasempetan pikeun ngalap elmu dina ieu majelis kalawan teu aya halangan-harungan.

Sholawat sinareng salam mugia salamina dicurahkan ka junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Jamaah anu dimulyakeun ku Alloh,

Dina sasih ramadhan ieu, alhamdulillah wa syukurillah akhirnya urang tiasa patepang deui sareng sasih ramadhan anu barokah. Dina kasempetan ieu kuring baris ngabahas hiji ceramah singkat atawa kultum ngeunaan rusiah Nuzulul Quran.

Sakumaha anu tos diterangkeun, yén Peuting Nuzulul Quran mangrupikeun wengi anu paling saé tibatan wengi anu sanés. Moméntum Nuzulul Qur’an dipercaya mawa loba pelajaran anu berharga jeung kahadéan atawa hikmah pikeun saha waé anu ngaregepkeunana. Hal ieu dumasar kana firman Alloh SWT dina QS. Al-Baqarah: 185.

Hartosna: “Bulan Ramadhan, bulan yang diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)”.

Allah SWT parantos nurunkeun Al-Quran ka Nabi Muhammad SAW pikeun masihan pituduh ka sakumna umat manusa.

Jamaah anu dimulyakeun ku Alloh,

Wahyu Al-Quran miboga amanat jeung rusiah anu pohara khusus dibandingkeun jeung kitab-kitab séjénna. Ku kituna, naon amanat di balik turunna Al-Qur’an, ngan ukur firman Alloh anu disusun dina wangun runtuyan huruf, kalimah?

Al-Quran miboga kadudukan anu luhur anu dijadikeun pituduh atawa pituduh pikeun pangeusi langit jeung bumi katut saeusina. Kalayan sagala eusi jeung eusi ayat-ayat Al-Quran anu tersirat tur ditepikeun, aya makna pesen-pesen mulya anu mawa beja anu hade.

Dina sajumlah ayat ditandeskeun, turunna Al-Quran méré amanat ka sakumna umat manusa ngeunaan tilu perkara:

  1. Ajaran tauhid anu nganyatakeun Alloh SWT sabagé hiji-hijina Tuhan anu wajib disembah jeung teu bisa dipatalikeun jeung nanaon.
  2. Al-Quran mangrupa pituduh, pituduh pikeun kahirupan, jeung pamawa kasalametan anu kudu diamalkeun ku manusa.
  3. Al-Quran sumber sagala sumber hukum (syari’ah), kacida beungharna ku élmu pangaweruh, jeung kamurnianana tetep dijaga nepi ka ahir jaman.

Ku kituna, hayu urang sasarengan jadikeun momen Nuzulul Quran Ramadhan ieu minangka momen pikeun ngaronjatkeun diri.

Kukituna kultum singket ieu anu tiasa didugikeun, mudah-mudahan naon anu tos didugikeun dipiharep aya mangpaatna sarta tiasa diamalkeun.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh!

Demikian contoh ceramah dan kultum Ramadhan tentang malam Nuzulul Quran 17 Ramadhan bahasa Sunda. Semoga bermanfaat bagi kita semua!

Tanggapan

Belum ada

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Konten Terkait

[quads id=1]

Konten Terbaru